Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

 

Kod:A ANASINIFI-ANA OKULU    162 Öğrt. Memur Tayin Fişi (Sicil Fişi)  
1000 Ana Okulu Başvuru Formu    163 Teftiş Defteri (90 gr)  
1001 Ana Okulu Kütük Defteri    164 Ders Teftiş Raporu (puanlamalı)  
1002 Ana Okulu Gözlem Dosyası    166 Zümre Öğretmenliği Toplantı Tutanağı  
1003 Ana Okulu Karnesi    167 Öğretmenler Kurulu Tutanağı  
Kod:AB ÖĞRENCİ KAYIT KÜNYE İŞLEMİ    168 Yıl Sonu Öğretmenler Kurulu Tutanağı  
2 Öğrenci Kayıt Zarfı (90gr.) 21´ 28    172 Öğretmen Not Defteri ( 50 Kişilik)  
2a Öğrenci Kayıt Zarfı Şamua 120 Gr.    173 Öğretmen Not Defteri (100 kişi)  
2b Öğrenci Kayıt Zarfı Yandan Açılmalı    174 Öğretmen Not Defteri (200 kişi)  
2c Öğrenci Kayıt Zarfı Karton 300 Gr.    175 Öğretmen Not Defteri (300 kişi)  
3 Öğrenci Aday Kayıt Defteri ( 90 Gr ) 26´ 70 Ebat B.Ciltli    176 Orta okul Karnesi ( Karton)  
4 Dışardan Bitirme Kütük Def. ( 90 Gr ) 26´ 70 Ebat B.Ciltli    177 Teşekür ( Kuşe Kağıt)  
5 Öğrenci Kütük Defteri ( 250 Öğrencilik)    178 Takdir (Kuşe kağıt)  
5/A Öğrenci Kütük Defteri ( 500 Öğrencilik)    179 Ruhsal Dosya ( Son Şekli)  
6 Dosya Ve Öğr. Belgesi İsteme ( 1.H )    180 Derece Terfisi Yapacak Öğretmen Lis. Ek:1  
7 Dosya Ve Öğr. Belgesi Gönderme ( 1.H )    181 Okul Bazında kadro tahsis Çiz. Ek:2  
12 Tasdikname ( Yatay Tip,3 Nusha 33 Öğr )    182 Okul Bazında kadro tenkis Çiz. Ek:3  
12 /A Tastikname (Yeni Sınıf Geçme Sistemine Göre)    183 Derece Terfi Formu Ek:4  
15 Tastikname Defteri (90 Gr Bez Ciltli )    184 Onur Belgesi  
17 Tas. Kaybı İçin Öğrenim Belgesi    185 Öğretmen Memur Teşekür Belgesi Renkli biristol  
18 Dipl.Kayb.İçin Öğrenim Belgesi    186 Öğretmen Memur Takdir Belgesi Renkli Biristol  
19 Okul Dışı Tasdikname    KOD:AE İMTİHAN İŞLERİ  
21 Öğrenim Belgesi Yeni Şekli 2451 SY.T.D    215 İmtihan Kağıtları Sarf Tutanağı  
22 Dilekçe (Liseler İçin)Yeni Şekli222451 SY.TEB.D.Ö    216 imtihan Görevlileri imza Cetveli  
KOD:AC OKUL ÖĞRENİM VE ÖĞRENCİ YOKLAMA    217 İmtihan prog. Görev Dağılım cet.  
26 Ders Defteri (8 Derslik Küçük Lüx Kapaklı)    218 İmtihan Yapılmadına Dair Tutanak  
26a Ders Defteri ( 8 Derslik Büyük Lüx Kapaklı )    222 İmtihan kağıdı (28´ 41) ebat cift büyütmeli  
27 Ders Defteri (7 Derslik Büyük Lüx Kapaklı )    222/a İmtihan Kağıdı Yıl İçi  
27a Ders Defteri (10 Derslik Büyük Lüx Kapaklı)    223 imtihan Tutanağı  
27b Ders Defteri Cilt Bezli    227 Öğretmenlere İmtihan Bildirme Yazısı  
27/C Ders Defteri Büyük Lüks Kapaklı 0    229 1. Kanaat Not Defteri (75 Öğrenci)  
27/D Ders Defteri Kapağı Plastik 0    230 1. Kanaat Not Defteri (50 Öğrenci)  
28 Haf. Ders Prog. (Duvara Asmak İçin ,Karton (50´ 70)    234 İmtihan notu Bildirme Yazısı  
37 Öğretmen Haftalık Ders Programı(Çift Öğr.) (1. H)    235 2. Kanaat Not cetveli ( 75 öğrenci )  
38 Öğretmen Haftalık Ders Programı(Normal Öğr.) (1. H)    236 2. Kanaat Not cetveli ( 50 öğrenci)  
39 Ders Dağıtım Çizelgesi(Tüm Okullar İçin 28´ 41    237 İmtihan not Çizelgesi  
40 Yıllık Plan    239 İmtihan Nakil Belgesi  
40a Yıllık Plan Büyük Ebatlı    240 Not ilan çizelgesi  
41 Sınıf Listesi (70 Öğrencilik 75 Gr.Kağıt)    241 Mezuniyet Durumu bildirme Belgesi  
42 Sınıf Listesi ( 70 Öğrecilik Karton)    242 Diploma Almaya Hak Kazananlar Listesi  
50 Geç Kabul Kağıdı (1.H)    254 İmtihan Kağıtlarını Saklama Zarfı  
51 Öğrenci İzin Kağıdı    KOD: AF YAZIŞMA İŞLERİ  
52 Öğrenci Özür Kağıdı (1.H)    259 Şehirler Arası Telefon konuşma Defteri  
53 Devamsızlık Tebliğ Teskeresi (Normal Düzen)    260 Telefon Zinciri Defteri ( Selefon Kapak)  
54 Veli Davet Tezkeresi    261 Posta Pulu Harcama defteri  
55 Öğrenci Devam -Devamsızlık Çizelgesi    262 Posta pulu Talepnamesi  
59 Yoklama Defteri(84 Öğr.) (Milli Eğitim Örneği)    263 Telgraf Zimmeti  
59a Yoklama Defteri Takvimli 60 Öğrencilik    264 Posta Hizmet Defteri (perforajlı)  
60 Öğrenci Günlük Yoklama Kağıdı (7 Ders)    265 Evrak Zimmet Defteri (selefon Kapak)  
60/A Öğrenci Günlük Yoklama Kağıdı(7 Ders)    268 Gelen Evrak Defteri (90 gr Bez ciltli)  
62 Öğrenci Günlük Yoklama Kağıdı (8 Ders)    269 Giden Evrak Defteri (90 gr Bez ciltli)  
62/A Öğrenci Günlük Yoklama Kağıdı (8 Ders)    270 Gelen Evrak Defteri (90 gr Bez ciltli)  
63 Öğrenci Günlük Yoklama Kağıdı (10 Ders)    271 Giden Evrak Defteri (90 gr Bez ciltli)  
63/A Öğrenci Günlük Yoklama Kağıdı (10 Ders)    272 Gelen -Giden Evrak Def. (Selefon Kapak)  
64 Öğrenci Hasta Sevk Kağıdı    273 Başlıklı Kağıt Tam Boy  
67 Ders Deney Raporu    274 Başlıklı Kağıt Yarım boy  
70 Öğrenci Günlük Yoklama Kağıdı 70/A    280 Okul Aile Birliği Üye Kayıt Defteri (90 gr bez ciltli)  
70/A Öğrenci Günlük Yoklama Kağıdı    281 Okul Aile Birliği Karar Defteri (90 gr bez ciltli)  
73 Öğrenci Askerlik Tecil Belgesi    KOD: AG DERNEK EVRAKLARI  
74 Öğrenci Belgesi    282 Okul Aile Birliği Evrak Kayıt defteri (selefon K.)  
75 Kayıt Silindiğini Bildirme Belgesi    284 Dernek Alındı Belgesi Evrak Kayıt Def.(90 gr bez cillt)  
77 Parasız Yatılı Öğrenci Defteri (90 Gr Bez Ciltli)    285 Der. Gelen Giden Evr. Kayıt Defteri (90 gr. Bez cilt)  
78 Pansiyon Taksit Defteri (90 gr Bez ciltli)    286 Dernek Gelir Gider Defteri (Selefon Kapak)  
79 Öğrenci Gözlem Tanıtma Fişi (75 gr)    287 Dernek Karar Defteri (90 gr bez ciltli)  
80 Sosyal Kol Çalışma Defteri (Karton Kapaklı)    287/a Dernek Karar Defteri (90 gr Çizgili)  
81 Öğrenci Onur Kurulu Karar Defteri (90 gr Bez ciltli)    288 Dernek Üye Kayıt Defteri(selefon Kapak )  
81/a Öğrenci Onur Kurulu Karar defteri Selefonlu    289 Dernek Kesin Hesap ve blanço Defteri  
82 Disiplin Cezalarını Veliye Bildirme Yazısı    290 Dernek Demirbaş Eşya defteri (selefon Kapak)  
83 Cezalandırılan Öğrenci Fişi    291 Vezne Defteri (90 gr bez ciltli)  
84 Onaylanmak Üzere Üst Disiplin Kurulu Gön. Kar. Özeti    291/a Vezne Defteri Karton Kapak  
88 Lojman Tazminat Formu    KOD :AH KÜTÜPHANE KOPERATİF EVRAKLARI  
89 Eğitsel Kol Karar Defteri selefon Kapak    295 Kütüp. Yükleme Kartı  
90 Mal Bildirimi    296 Kütüp. Muhtıra  
KOD:AD ÖĞRETMEN VE TEFTİŞ İŞLERİ    297 Kütüp. Ödünç Kitap Verme Defteri  
98 Hizmet Puan Kartı (Açık sarı Orta Öğretim İçin)    297/a Kitaplık Kayıt Defteri  
99 Hizmet Puan Kartı (Gri Renk ilk Öğretim İçin)    298 Kütüp. Üye Kayıt defteri  
100 Daimi giriş Kartı Naylonlu , Klisli    299 Kütüp Kitap Fişi  
100/a Daimi Giriş Kartı kartonlu    300 Kütüp Faydalanma Kartı  
101 Daimi Giriş Kartı Kayıt Defteri (Selefon Kapak)    301 Kütüp. Kese Örneği  
102 Hastanın Diş Muayene İsteği    301/a Kitaplık Kolu Karar Defteri (90 gr bez ciltli)  
103 Hastanın Diş Muayene İsteği 0    302 Koop. Üye Alış-Veriş Defteri  
104 Hastanın Muayene isteği    303 Koop Karar defteri (90 gr bez ciltli)  
105 Hastanın Muayene isteği    303/a Koop Karar defteri (selefon kapak)  
106 Hastanın Sevk Defteri selefon Kapak 0107    304 Koop. Mal defteri (90 gr bez ciltli )  
107/ a Özlük Dosyası Siyah 7 Des. Dos. Karton İçli    305 Koop. Yevmiyeli Büyük Defter  
107/b Özlük Dosyası Siyah 7 Des. Dos. İpli -Bağcıklı    305/a Koop. Envanter Defteri (90 gr Bez ciltli )  
108 Nöbet Devir Teslim Defteri (B.ciltli)    305/b Koop. Envanter Defteri (90 gr selefonlu)  
109 Emniyet Kontrol Çizelgesi    306 Koop. Üyelik Defteri (Bez ciltli)  
110 Sağlık Ve izin Defteri (90 gr bez ciltli)    306/a Koop. Demirbaş ve amortis Def. 90gr bez (ciltli)  
111 Sağlık Ve izin Defteri (90 gr bez ciltli)    307 Koop. Veli İzin Kağıdı  
112 Derse giremeyen Geç giren Öğretmen Fişi    308 Koop. Hisse senedi  
115 Tedavi Yardım Beyannamesi( son şekli)    308/a Koop Kasa Defteri (90 gr bez ciltli)  
116 Öğretmen Memur sicil Defteri (90 gr bez ciltli)    308/b Koop. İşletme Defteri (Karton Kapak )  
117 Öğrt_Mem.yıllık Dev Devamsızlık defteri (90gr bez ciltli)    KOD :AI SPOR KOLU EVRAKLARI  
117/a Öğrt_Mem.yıllık Dev Dev. defteri (90 gr bez ciltli;)    309 Spor Kolu Tahsilat Makbuzu (Kopyalı)  
118 Öğrt. Memur Dev.-Devamsızlık Defteri (90 gr bez cilt)    310 Spor Kolu Karar Defteri (90 gr bez ciltli)  
119 Öğrt. Memur Dev.-Devamsızlık Defteri (90 gr bez cilt)    311 spor Kolu Dem. Mal Defteri (90 gr bez ciltli)  
120 Günlük Nöbet Defteri ( 90 gr Bez ciltli)    312 Sp. Kolu Yoğaltmaya Mahsus Malzeme Def.  
121 Günlük Nöbet Defteri ( 90 gr Bez ciltli)    313 Spor Kolu Gelir Gider Defteri (Karton Kapak)  
122 Kimlik Kartı Tahsis Defteri ( Bez ciltli )    314 Spor Kolu Karşılaşma Sonuçları Defteri (Bez ciltli )  
123 Personel İmza Defteri ( Selefon Kapak )    315 Spor Kolu Bütçe Defteri (Bez ciltli)  
124 Personel Günlük Dev. Devamsızlık Cet.    KOD : Aİ PRATİK KIZ SANAT –KIZ MESLEK  
125 Hizmet belgesi    400 Pr. Kız San. Okulu Not Çizelgesi  
126 Devlet Mem. Sicil Raporu    401 Öğrenci Künye Defteri  
127 Sicil raporu listesi    402 Pr. Kız San. Okulu Öğrenci Nakil Belgesi  
128 Ek Ders Ücret Onayı 30 kişi    403 Kurs Bitirme Belgesi (kuşe Karton)  
129 Ek Ders Ücret Onayı 30 kişi    403/a Tekamül Kurs Bitirme Belgesi (Kuşe Karton)  
130 Terfi Edecek Öğretmen Teklif Yazısı Form 1    404 Pratik Kız Sanat Okulu Öğrenci Durum Belgesi  
131 Terfi Edecek Öğretmen Teklif Yazısı Form 2    405 Pr.Kız. San. Ok. Bölüm Dip. Def  
131/a Terfi Formu Form 3    406 Pr.Kız. San. Ok. Kurs Belge Def (bez cilt)  
132 Orta Öğretim Personel Kadro Defteri (B4 bez C)    407 Pr.Kız. San. Ok. Devam Devamsızlık Fişi (Karton)  
135 Ziyaretçi Defteri (90 gr Bez ciltli)    407/a Pr.Kız. San. Ok. Devam devamsızlık fişi  
141 Okul Şeref Defteri (90 Gr bez ciltli)    408 Pr.Kız. San. Ok.Meslek eğitim Kursu Kay. Formu  
142 Beklemeli Öğrenci Sın.Geç.Def.(Drs.y.boş)    409 Pr.Kız. San. Ok. Tekamül Kur. Kat Bel.  
144 Ara Sın. Sınıf Geçme Defteri ( Ders Yeri Boş)    410 Pr.Kız. San. Ok. Meslek /egitim Kur. Kat. Belgesi  
145 Ara Sın.özet Sın Geç. Defteri ( Ders yeri Boş)    411 Pr.Kız. San. Ok. Kayıt Bildirimi  
146 Son Sın. Sınıf Geçme Defteri (Ders Yeri Boş 4 yıl)    KOD :AJ MAAŞ ANNİYAT VE DEMİRBAŞ  
147 Diploma defteri ( Ders Yeri Boş)    412 Tasarruf Kesintisi ve Tahakkuk Bildirimi  
148 Öğretmen Denetim Defteri ( 90 gr bez ciltli)    413 Memur Kesenek Çizelgesi (28 kişi)  
149 Öğretmen Personel Tanıtma Kartı (Kapı As.)    414 Memur Kesenek Çizelgesi (64 kişi)  
150 İkametgah Belgesi    415 Verile Emri Tahakkuk Müz 25x35  
151 Nüfus Hüviyet Cüzdanı Sureti    416 Verile Emri Tahakkuk Müz 25x35  
151/a Personel İzin Belgesi    418 Bakanlık Terfi Emri Sureti  
152 Ziyaretçi Kartı Klipsli    419 Bakanlık Tayin Emri sureti  
153 Stj. Öğrt. Çalışma Programı    420 Esas Ambar Defteri ( 90 gr bez ciltli)  
154 Stj. Öğrt Örnek Ders Değ. Raporu    421 Ambara giren çıkan Kont.defteri  
155 Uygulamalı Eğitim Değerlendirme Belgesi    421/a Döner Sermaye Defteri (Amerikan cilt B.)  
156 Stj.Öğrt. Hak. ara Rapor    422 Çeşitli Ödemeler Bodrosu (25 Kişi)  
157 Stj.Öğrt. Hak. Doldurulan Form    422/a Çeşitli Ödemeler Bodrosu (40 Kişi)  
158 Öğretmen Bilgi Toplama Formu    423 Aylık Maaş Bodrosu (25 kişi 15 sütun )  

  

Bloklarımız 30'lu olup 1.hamurdur cilt bezli defterlerimiz 80 gr kağıta basılıdır....

 

424 Aylık Maaş Bodrosu (40 kişi 15 sutun)   563 Günlük Tab. esas yokl. Fişi,(Rasyon Defteri)  
425 Aylık Maaş Bodrosu (50 Kişi 15 sutun )   564 Öğrenci Sicil Defteri (Yatılı Yatısız Bez Ciltli)  
427 Maaş ve Ücret Defteri   565 Geçici Makbuz  
427/a Maaş ve Ücret defteri   566 SML Öğrenci Kimliği  
428 Maaş Nakil Kaydı   567 SML öğretmen Kimliği  
429 Aylık Ambara Giren Çıkan Oran Def.   568 Öğrenci Uygulama Defteri(2.sınıf)  
430 Personel Bildirimi   569 Öğrenci Uygulama Defteri (3.sınıf)  
431 Personel Nakil Bildirimi   570 Öğrenci Uygulama Defteri (4. Sınıf)  
434 Ek Ders Teklif Çizelgesi   571 Öğrenci Uygulama Değerlendirme Formu  
435 Ek ders Ücret Çizelgesi (25 Kişi)   571/a SML Ebelik (Hemşirelik Bölümü Formu)  
436 Ek ders Ücret Çizelgesi (40 Kişi)   572 Taktir Belgesi  
437 Ek ders Ücret Çizelgesi ve bord. (25 kişi)   573 Teşekür Belgesi  
437/a Ek ders Ücret Çizelgesi (40 kişi)   574 Öğrenci Karnesi  
438 Aile ve Çocuk Beyannamesi   575/a SML Not Defteri uygulamalı  
439 İkraz Taksitleri Tahsilat Bodrosu   KOD : M ÇIRAKLIK MESLEK LİSESİ MESLEK EĞİTİMİ EVRAKLARI  
440 Demirbaş Eşya Listesi (Duvara Asılan)   575 Form:1Meslek Alanları Tespitine Dair Protokol  
441 Emeklilik Sicil Numaraları ve Şahıs Bildirimi   576 Form :2 Meslek Alamnalarını Bildirme Formu  
442 Emeklilik Kesenekleri İcmal Bodrosu   578 Form :3 Öğrencilerin Beceri Eğitim Zümre Tut  
443 Maaş Dağıtım Defteri (Bez ciltli)   579 Form :4 Meslek Alanları Dağılım Farmı  
444 Maaş Dağt. Pusulası (suretli Yan zımbalı)   580 Form :5 Tanıtma Kartı Karton  
445 A Demirbaş Eşya Defteri (90 gr bez ciltli)   580/a Form :5 Tanıtma Kartı Koçan  
446 A Demirbaş Eşya Yardımcı Defteri (karton Kapak)   581 Form :6 İşletmede Meslek Eğitimi Sözleşmesi  
447 B Demirbaş Eşya Defteri (90 gr Bez ciltli)   582 Form :7 Öğrenci İş Dosyası  
448 B Demirbaş Eşya Yardımcı Defteri(karton Kap)   582/a Form:7/a Resim İş/Rapor Kağıdı  
449 C Demir Baş eşya Defteri (90 gr Bez ciltli)   582/b Form:7/b Günlük iş ve İş Eğitim Tak. Formu  
450 Periyodik Eserler Defteri   583 Form:8 Puan Çizelgesi  
451 Emekli Sandığı İştirakçi Bilgi Kütüğü   583/a Form:8/a Dönem Başarı Birleş Tut.  
452 Düyun İlmuhaberi   584 Form: 9 Mazeret İzin Dilekçesi  
453 Ambar Memurları Devir Teslim Çizelgesi   585 Form :10 Aylık Devam Devamsızlık Çizelgesi  
455 Eşya ve Kitap Dağıtma Defteri   586 Form:11 İşletmelerde Devam Devamsızlık Defterleri  
459 Aylık Ambar Defteri (90 gr Bez ciltli)   587 Form :12 Koordinatör Öğrt.Gidecekleri İşt. Görev Günleri Gös. Haf.Çiz.  
463 Ödenek Defteri(90 gr Bez ciltli)   588 Form :13 Aylık Görev Formu  
464 Ders Ücret Defteri (90 gr Bez ciltli)   589 Form:14 Rehberlik Rapor Formu  
470 Demirbaş Eşya İcmal Defteri   590 Form:15 İstatislik Bilgi Formu Başkanlığa Gön  
473 Demirbaş Ambar Depo Sayım cet. Ve Tut.   591 Form:16 İstatislik Bilgi Formu Başkanlığa Gön  
474 Demirbaş Ayn. Teslim Alma Amkbz. “4” lü   592 Form :17 Gelişme Tablosu Özel İşçi Adıy. Bas.0  
475 Ayniyat Teslim Alma Makbuzu   593 Form:20 Eğitim Personeli Görevlendirme Formu  
475/a Günlük Ayniyat Yevmiye Defteri   594 Form: 21 Sigortalı İşe Girme Bil.  
476 Demirbaş Eşyayı Kayıttan silme Müzek   594/a Form:21/a Vizite Kağıdı (Öğrenci İçin)  
477 Ödenek Defteri (Milli Eğitim Örneği)   595 Form:22 İşe giriş Bil.Dizi.Pus.  
478 Her Mali Yılbaşı Sayım Tut. Eklenen Cetvel   596 Form:23 Aylık Sigorta Pirim Bil.  
479 İsteme Ve Çıkarma Kağıdı   597 Form:24 SSK Gön Çırak Öğren. Lis.  
480 Davetiye Ve Teklif Mektubu   598 Form :25 İşyeri Bildirgesi  
481 onay Belgesi   600 Form :27 Öğrt.SSK num. İşletme Bil. For.  
482 Satın alma karar defteri   601 Form :28 SSK’ya ödenen Sig.Pirim İs.Form  
483 İhale Komisyonu Kararı   602/a Kalfa Ön Kayıt Defteri  
484 Lüzüm Kağıdı   603 Çırak Kütük Defteri  
485 Geçici Memuriyet Yolluk Bildirimi   603/a Çırak Öğr.Değerlendirme Küt Def.  
487 Sürekli Görev yolluğu Bidirimi   603/b Kalfa Öğr.Değerlendirme Küt Def.  
489 Tasarruf Kesintisi İcmal Bodrosu   604 Aday Çıraklık Sözleşmesi  
495 Avans Ve Kredi Senedi   604/a Aday Çırak Ve Çırak Öğrencilerin Listesi  
495/a Saymanlık fişi Yeni Örnek   605 Çıraklık Sözleşmesi  
497 Yoğaltma Defteri (Bez ciltli)   606 Çırak Öğrenci Zarfı  
498 Avans Defteri (Bez ciltli)   607 Resim İş Raporu (Büyük Boy)  
499 Harcama Pusulası ( Teni Örnek)   607/a Resim İş Raporu (Küçük Boy)  
501 Özel İndirime Ait Bodro (25 Kişilik)   610 Pratik imtahan Para tut.  
502 Özel İndirime Ait Vergi İade Zarfı   611 Sınav Para Tut  
503 Parası Bankalarca Ödenenlere Ait   612 Test Cevap Anahtarı  
504 Gider Pusulası   613 Sınav Not Cetveli  
KOD :AK İLKOKULLAR Ve İLK ÖĞRETİMLER   614 İmtihan Görevlendirme Yazısı  
512 1. Kanaat Not Deffteri İlkokul (25kişi)   615 İmtihan Değerlendirme Cetveli  
512/a 1. Kanaat Not Deffteri İlkokul (40kişi)   616 İmtihan tutanağı  
513 2. Kanaat Not Deffteri İlkokul (25kişi)   617 İmtihan Cevap Anahtarı  
513/a 2. Kanaat Not Deffteri İlkokul (40kişi   618 Cevap Puan Gösterge Tablosu  
516 Geçici Aday Kayıt Defteri (Nakil İçin Bez Cilt)   619 Soru Puan Gösterge Tablosu  
517 Geçici Aday Kayıt Defteri( yeni Kayıt Bez cilt)   620 Kullanılan Kağıt Tut.  
518 Geçici Aday Kayıt Defteri(N.gidenler Bez cilt)   621 Çırak Sigorta Pirim kartı  
519 İlkokul Öğrenci Künye Defteri   622 İmtahan Zarfı  
519/a İlkokul Öğrenci Künye Defteri   623 İmtahan Para Tut.  
520 Kayıtları Yok olanlara Verilecek Belge   624 Staj Defteri  
521 Plan Defteri   625 İmtihan Kağıdı özellikle Resim

Dersi İmtihanlarında Kullanılmak Üzere Hazırlanmış

 
523 Öğrenci Nakil Belgesi   BİLGİSAYARLI EĞİTİME MERHABA  
524 Öğrenim Belgesi   Bİ0002 Karne (lise Ve Dengi Okullar)  
525 İlkokul Not Defteri   Bİ0002A Karne (ilköğretim İçin)  
528 Yoklama Ve Ders Defteri   Bİ0002B Karne (S.M.L için)  
529 Sınıf Geçme Defteri   Bİ0003 Takdir  
530 Diploma Defteri   Bİ0004 Teşekür  
531 Nakil İsteme Yazısı   Bİ0005 Ara Karne  
532 Nakil Gönderme Yazısı   Bi0006 Not Fişi  
533 Öğrenci Rehberlik El Kitabı   Bİ0007 Devamsızlık Mektubu (Çift Nusha)  
534 İmtahana Girme Belgesi   Bİ0008 Devamsızlık Defteri  
535 Diploma Kayıt Örneği   Bİ0009 Aylık Devamsızlık Fişi  
536 Hizmetli Sicil Defteri   Bİ0010 NOT fişi Yeni sisteme Göre  
537 Sn. Şb. Öğrt. Karar Defteri   Bİ0010a Ders Geçme Defteri  
538 Belge Defteri   ME00113308 Sözleşme  
539 Şube Öğretmen Karar Tut   ME0012 Sigortalı İşe Giriş  
539/a Şube Öğretmenler Kurulu Kararı   ÖZLÜK VE MİLLİ EĞİTİM EVRAKLARI  
540 Öğrenci Sınıf Tekrar Tutanağı   650 Özlük Dosyası 5.5x29x32 Sarı Cilt Bezli  
KOD : AL SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULU   Etekleri Demir 7 desimal Dosya Ve tut.Bilezikli  
541 Gereç Defteri Selefon Kapak   651 EK 1 Memur Kütük Defteri  
544 Kayıt Bildirimi   652 EK2 ödül Ceza Kayıt Kartı  
545 Ders Dağıtım Çizelgesi   653 EK3 Mal bildirim Beyannamesi İzleme Kartı  
546 Öğrenci Sağlık Fişi   654 EK4 Personel Bilgi Formu Kayıt Kartı (Karton)  
547 Günlük Yoklama Kağıdı (yatılı için)   655EK 5 Personel Bilgi Formu (Karton Arkalı önlü)  
548 Öğrenci Ziyaretçi Kartı Klipsi   656 EK6 Alfebetik Fihirst Defteri  
548/a Eşya ve Kitap Dağıtma Defteri   657 Ek7 Kadro ve Terfi İzleme Kartı  
549 Öğrenci Harçlık Dağıtma Defteri   658 EK8 Sicil Notu Sonuç Kartı  
549/a Öğrenci Harçlık Bodrosu   659 EK9 Özlük Bilgi Kartı  
551 Hasta Tedavi Defteri   660 EK10 İzin Takip ve Kontrol Kartı  
552 Taşra Cetveli   661 EK11 Sicil Dosyası Gelen Giden Defteri 200 lü  
553 Demirbaş İcmal Cetveli   662 EK12 Sicil Dosyası İşleme Fişi  
554 Demirbaş İcmal Cetveli (Büyük Boy)   663 EK13 Sicil Dosyası İsteme Yazısı  
555 Revir Defteri (90gr bez cilt)   664 EK14 sicil Dosyası Gönderme Yazısı  
556 Demirbaş icmal Eşya Defteri   665 Takdir 25x35 Öğretmenlere Verilen  
557 Aylık Ambar Defteri   666 Teşekür 5 renkli Öğretmenlere verilen  
558 Telef olmuş Kırılmış Kaybolmuş Eşya Tutanağı      
559 İstek Kağıdı      
560 Çıkarma Pusulası      
561 Kullanmaya Ve Sarfa Mah.Eşy.Lev.Sarf.T.      
562 Günlük Tabela      

 Bloklarımız 30'lu olup 1.hamurdur cilt bezli defterlerimiz 80 gr kağıta basılıdır....

 ||anasayfa||

||Web Desenger:Tugay||